usatintuc

Biện lý Quận Fulton yêu cầu đại bồi thẩm đoàn đặc biệt điều tra Trump can thiệp bầu cử

Biện lý quận Fulton, ông Fani Willis vào thứ 5 chính thức yêu cầu đại bồi thẩm đoàn đặc biệt hỗ trợ cuộc điều tra nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020.  Thư gởi Chánh thẩm  Christopher Brasher nói rõ, Văn phòng Biện lý…

Read More

Người ủng hộ Trump kêu gọi ‘hủy bỏ chứng nhận bầu cử’ tại Cuộc tập hợp Arizona

Những người ủng hộ Donald Trump ở Arizona kêu gọi “hủy bỏ chứng nhận” kết quả cuộc bầu cử năm 2020 sau hơn 14 tháng chứng nhận kết quả bầu cử Đám đông tại cuộc tập hợp  của Trump ở Florence vào thứ Bảy có thể được nghe thấy hô vang “hủy bỏ chứng nhận”…

Read More

Đề xuất hỗ trợ điện thoại thông minh cho người nghèo

Theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông, những người khó khăn chưa có điện thoại thông minh (smartphone) sẽ được hỗ trợ nhằm phục vụ mục tiêu chuyển đổi số. Đây là một trong những nội dung của chương trình chuyển đổi số trên địa bàn vừa được Giám đốc Sở Thông tin và…

Read More
homescontents